Bel Ft Tedavisi

 

Genel Tarihçe

BÜĞDÜZ Üç-oklar kavimlerinin sol kolundan Deniz han oğullarının altıncı oğullarındandır. Dede korkut destanlarındaki ‘‘ Bıyığı kanlı’’ olarak vasıflanan Emen bey de Bügdüz’den gösterilir. BÜĞDÜZ boyunun Oğuzların İslamiyet’ten önceki tarihlerinde ve İslamiyet’i kabul ettikleri devrin ilk zamanlarında destanlarda yankılar yapacak derecede rol oynadığı gösterilebilir. Büğdüzler’e ait Anadolu’da 22 yer adı tespit edilebilmiştir. Bununla beraber bu yer adları Büğdüzler’in de Anadolu’nun fetih ve iskânında diğer kardeş boylarla bulunduklarını gösteriyor. Fakat aynı boya ait On altıncı yüzyılda ancak küçük bir BÜĞDÜZ oymağı bulunmaktadır.

Halep Türkmenleri arasında görülen bu Büğdüz oymağı 65 vergi evi kadardır. XVI yüzyıldaki bu 22 yer adından bugün ancak 7 yer adı kalmıştır. ‘BÜĞDÜZ’ ün kelime anlamı; ‘Herkese tevazu gösterir ve hizmet eder’ anlamındadır.

1971 yılında Burdur ilinde meydana gelen deprem sonrasında şimdiki ismiyle Eski köy olan BÜĞDÜZ; yerleşim alanın yıkılması sonrası 4 Km uzaklıktaki belen ardı mevkiine 420 adet planlı deprem konutu inşa edilmiştir.

Köyümüz 1998 yılı genel nüfus sayımında BELEDİYE olma hakkını kazanmış 18 Nisan 1999 yılı genel seçimlerinde Doğru yol adayı Mehmet Özcan’ın seçimleri kazanması ile Meclis üyeleri ile birlikte göreve gelinmiştir ve artık köy statüsnden çıkıp kasaba olmuştur. Yeni belediye olmamızdan dolayı Bina, Araç- gereçten yoksun olarak göreve başlanmış içinde bulunduğumuz zor şartlarda halkımıza hizmet etmek için büyük çaba içerisinde Belediye başkanlığımız ve halkımızın desteği ile Belediyecilik hizmetine başlanmıştır.

Ancak, 2012 yılında çıkarılan 5393 sayılı Belediye Kanununun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre nüfusu 2000’nin altına düşen bir belediyenin Danıştayın da görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararnameyle 2014 yılı yerel seçimlerinden sonra köye dönüştürülmesi kararı alınmış ve 2014 yılı yerel seçimleri ile birlikte Köyümüzün belediye serüveni 15 yıl sürmüştür.

Büğdüz.Com
Yandex.Metrica
+